Etusivu    Värikylpy-metodi    Materiaalit    Työpajat    Koulutus    Kartta    Arkisto    Yhteystiedot

etusivu > värikylpy-metodi

Metodi 

Johdanto
Taustaa ja historiaa
Värikylpy-metodi
VAUVOJEN VÄRIKYLPY -esimerkkityöpaja

 

Johdanto

Vauvojen värikylpy on Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkostossa kehitetty vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen tuottamia jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. Päämäärä ei ole suorituksessa eikä tehokkuudessa, vaan aistimisessa ja kokemisessa.

Porin lastenkulttuurikeskuksen Vauvojen värikylpy -toiminta järjestetään Porin taidemuseon tiloissa. Työskenneltäessä taidemuseokontekstissa on mahdollisuus tutustua näyttelyihin sekä luoda museosta helposti lähestyttävä vauvaperheille. 

Taustaa ja historiaa

Vauvojen värikylpy -työpajojen alkusysäyksenä on ollut havainto, miten kuvataiteeseen liittyvä toiminta on pääsääntöisesti suunnattu yli kolmevuotiaille. Visuaalinen työskentely on jäänyt hämmästyttävän syrjään vauvaperheille suunnatussa toiminnassa ja informaatiossa. Ensimmäiset Vauvojen värikylpy -työpajat järjestettiin Porin taidemuseossa syksyllä 2003. Suomessa ei ennen näitä työpajoja ollut säännöllistä kuvataidetoimintaa vauvaperheille. Vauvojen värikylpy sai kaikki odotukset ylittäneen vastaanoton sekä Porissa että valtakunnallisesti.

Vauvojen värikylpy -toimintaideasta ja sen kehittämisestä vastaa Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston johtaja, TaT Päivi Setälä. Työpajojen ensimmäinen ohjaaja, kuvataiteilija Johanna Uusitalo kehitti ensimmäiset Vauvojen värikylpy -työpajatoimintamallit. Vuoden 2007 syksystä vuoden 2011 loppuun Vauvojen värikylpy -toiminnasta vastasi tutkija-kulttuurituottaja, Vauvojen värikylpy -ohjaaja Eija Mettovaara. Vuodesta 2012 lähtien toiminnasta on vastannut varhaisiän taidetoiminnasta vastaava suunnittelija-ohjaaja, KuM Sanna Pajunen.

Porin lastenkulttuurikeskus käynnisti valtakunnallisen Vauvojen värikylpy -täydennyskoulutuksen vuonna 2006. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti visuaalisen alan ammattilaisille. Porin lastenkulttuurikeskuksen kautta toiminta on levinnyt Suomessa ja kansainvälisesti.

Värikylpy-metodi

Vauvojen värikylpy -työpajan toiminta perustuu Porin lastenkulttuurikeskuksessa kehitettyyn metodiin, jonka keskeiset toimintaperiaatteet perustuvat värien ja materiaalien moniaistiseen kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen, vuorovaikutukselliseen työskentelyyn, hetkessä olemiseen ja toimijalähtöiseen. Toiminta perustuu ajattelulle, että itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää.

Hetkessä oleminen – läsnäolo
Työpajan on tarkoitus olla hetki, jolloin ei mietitä muuta, vaan keskitytään visuaaliseen iloitteluun. Vauvan toiminta, materiaalien ja värien kanssa vaatii myös vanhemmalta antautumista tapahtumassa olemiselle. Läsnäolevaan tutkimiseen saa ja pitää käyttää aikaa.

Vuorovaikutuksellinen toiminta
Vauvojen värikylpy on yhdessä tekemistä vauva keskipisteenä. Työskentelyn yhtenä lähtökohtana on vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Vuorovaikutusta syntyy myös vauvojen välillä. Vuorovaikutuksellista toimintaa ilmentävät työpajassa syntyneet jäljet.

Toimijalähtöinen työskentely
Vauvojen värikylpy -työpajassa toimijalähtöisyys tarkoittaa toimijan – vauvan – omaa aktiivisuutta korostavaa ja häntä kunnioittavaa toimintaa. Työskentelyyn ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa suhtautua, vaan vauvojen erilaiset temperamentit ja vireydentilat vaikuttavat työpajan kulkuun.

Värien ja materiaalien moniaistinen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys
Suhteemme maailmaan perustuu aistihavainnoille. Tunnustelu, rypistely, hypistely, silittäminen ja repiminen kiidättävät niin vauvan kuin aikuiset aistien ja tuntojen maailmaan. Työpaja perustuu ajatukseen, että itse värillä ja materiaalilla on oma merkityksensä ja ne ovat ilon ja mielihyvän tuottajia.

 

VAUVOJEN VÄRIKYLPY -esimerkkityöpaja
Mustikasta puolukkaan

Tavoitteet | Mustikasta puolukkaan Vauvojen värikylpy -työpajan tavoitteena on tutkia sinisen ja punaisen lähiväriharmoniaa sekä värien eri ulottuvuuksia moniaistisesti.

Materiaalit | Tyynyjä, pressu, suuri sinisävyinen kangas, sinisiä höyheniä, suuri punasävyinen kangas, punaisia villalankakeriä, akvarellipaperia, maalarinteippiä, jäisiä mustikoita, viileää paksua mustikkamehua, lämpimiä puolukoita, perunajauhoa

Valmistelu | Valmistele tila työpajaan sopivaksi ja turvalliseksi. Rauhoita tila kaikesta muusta paitsi työpajassa tarvittavista elementeistä. Valmista mustikkamehu. Lämmitä puolukat. Keri villalangat lapsen nyrkin kokoisiksi palloiksi. Jaa maaliaineet ja muut materiaalit omiin astioihinsa ohjaajan materiaalipöydälle. Teippaa kaikille yhteinen paperi reunoistaan lattian suojapressuun. Asettele paperin päälle tyynyt ja kankaat möngittäväksi maisemaksi.

Työskentely | Kuljetaan ja piilotellaan sinisen ja punaisen kumpuilevassa maisemassa. Huljutellaan kankailla. Maisemaan leijailee sinisiä höyheniä, joilla kutitellaan aisteja sivellen ja puhallellen. Tilaan vieritellään punaisia lankakeriä, joilla kieputellaan, pyöritellään, avataan ja keritään. Lankaa kuljetetaan varpaiden ja sormien välistä. Vähitellen siirretään kankaat, tyynyt ja höyhenet sivuun. Langat luikertavat maalauspohjaan ja niillä tutkitaan karheaa maalauspaperin pintaa. Lankojen sekaan ropisee jäisiä mustikoita. Mustikoilla voi piirtää ja poksautella. Pohjalle tupsahtaa lämpimiä ja pehmeitä puolukoita. Puolukan punainen ja mustikan sininen väri sekoittuvat toisiinsa. Tuodaan paperille ohutta viileää mustikkamehua, jolla myös langat liimautuvat pohjaan. Märän ja liukkaan vastapainoksi maalauspohjalle sirotellaan silkkimäistä perunajauhoa.

Jälkityöt | Leikkaa jokaisen perheen oma teos irti yhteisteoksesta ja laita kuivumaan ilmavasti. Sovi perheiden kanssa teosten noutamisesta. Siivoa työpajatila, pese lattia ja työvälineet. Pese tai hävitä maalauksen ulkopuoliset langat. Hävitä ylijääneet maaliaineet. Älä käytä niitä uudelleen.

Työpajaesimerkki on hyvin viitteellinen esitys työpajasuunnitelmasta
ja varsinainen työpajatoiminta sisältää paljon enemmän suunnittelua ja eri osa-alueiden huomioimista ennen ja jälkeen työpajan sekä työpajan aikana.